ПОКАНА


Самостоятелна изложба на ВЕРА ПЕНЕВА -
живопис, колаж и скулптура
Арт-галерия "Тунела" на ДКИ КЦ "Двореца" - Балчик
7-22 август 2017 г.

Откриването ще бъде на 7 август (понеделник) от 18 часа.


Изкуствоведът Катя Тинева за Вера Пенева: "...Завършила скулптура, но разгръща своята творческа енергия в различни посоки, по-точно в различни видове изкуства. Не се ограничава в търсене на еднопосочна пластична изразност, „заключена“ единствено в скулптурата, но съвсем убедително артикулира и в живописта и в графичния и рекламния дизайн. По този начин тя прекрачва „границите“ между изкуствата. В произведенията на Вера Пенева прави впечатление нейната зрялост и завършеност като автор. Те са визуално провокирани от сблъсъка с „етнокултурното“ в изкуството и обогатени от нейното участие в множество пленери, артистични проекти и изложби. Всички тези художествени изяви изграждат твореца, отварят го за нови търсения, променят посоките, формират философията..."


Вера Пенева е член на Съюза на българските художници, на Дружеството на художниците - Добрич и творчески директор на рекламно Студио ПАСТЕЛ. Нейни творби могат да бъдат открити в обществени и частни колекции в Норвегия, Швеция, Холандия, Словакия, Германия, Швейцария, Русия, Грузия, Испания, Румъния и България.

http://vera-peneva.blogspot.bg/